Stichting Info

Stichting Fluid Foundation is een culturele algemeen nut beogende stichting, een Culturele ANBI.

Contact

In memoriam

Tot onze grote spijt is in 2020 ons dierbare bestuurslid Virginia Flórez Santiago onverwacht overleden aan een gebarsten aneurysma. Wij zullen Virginia enorm missen. Haar passie voor nieuwe muziek, haar stralende persoonlijkheid en energieke levenshouding zullen voor altijd in herinnering bij ons blijven en we leven sterk mee met haar gezin, familie en vrienden die het diepst getroffen zijn door dit onverwachte verlies.

Bestuur

H.J.M. Schepers – Voorzitter
J.C.P. Vermeeren – Secretaris Penningmeester
B. Kerres – Bestuurslid Internationale Relaties

Directie

M. Pascual Benavent – Zakelijk Leider
J.R. Passenier – Artistiek Leider

Beloningsbeleid

De directie en bestuurders ontvangen geen beloning voor hun bestuurs- en directiewerkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Vrijwilligers geven we een vrijwilligersvergoeding volgens de wettelijke eisen.

Verslag van uitgevoerde activiteiten

– Het bestuur is twee keer bij elkaar gekomen om de stichtingactiviteiten te bespreken.
– Culturele ANBI status is aangevraagd.
– Er zijn diverse fondsen aangeschreven ter subsidiëring van het eerste project van de stichting, genaamd Fight for Light.
– 40.000,- EUR aan financiële bijdrage is toegekend door het Prins Bernhard Cultuurfonds, ter bekostiging van bovengenoemd Fight for Light project.

Financiële verantwoording

De jaaroverzichten vanaf het oprichtingsjaar 2020 zijn hieronder als download beschikbaar.

Bekijk Jaaroverzicht 2020

Jaaroverzicht 2020 Stichting Fluid Foundation